Belarus Devlet Üniversitesi

Belarus Devlet Üniversitesi, Belarus Cumhuriyetinin başkenti Minskte 30 Ekim 1921 yılında Sosyal Bilimler,  Pedagoji ve  Metot fakülteleriyle eğitim hayatına başlamıştır.

Süreç içerisinde hızla kendisini çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına göre yenileyen Belarus Devlet Üniversitesi, Belarus Cumhuriyetinin en önde gelen eğitim ve bilim kurumlarından biri haline gelmiştir. Ekim 1927 yılında lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans eğitimine de başlamıştır.

Belarus Devlet Üniversitesi, ülkenin önde gelen klasik üniversitelerinden biridir. Üniversite ülkenin eğitim, araştırma merkezleri, fakülte ve şubeleriyle tek komleks sistemli üniversitesidir. 

Belarus Devlet Üniversitesinin Misyonu – Yüksek kalitede uzmanların yetiştirilmesi, Belarus cumhuriyetinin eğitim sistemi için gerekli olan çağdaş, teknolojik ve sistemli eğitiminin sağlanması, Ülkenin gelişmesi için gerekli olan kalifiye insanların yetiştirilmesi, Belarus cumhuriyeti vatandaşlarının hayat standardının ve kalitesinin yükseltilmesine minyon olarak belirlemiştir.  

2007 yılı itibarıyla BGU  bünyesinde 9 063 kişi çalışmaktadır. Yine 2007 yılı itibarıyla üniversitede 30 974 kişi eğitim görmektedir. 2006 yılına göre 4,5% oranında bir azalma görülmüştür. Bunlardan  404 kişi (2,9%),ücretsiz eğitimden yararlananlar,708 kişi (3,9%) ise ücretli okuyanlardan oluşmaktadır.

1 ocak 2008 verilerine göre üniversitenin Minsk merkez başta olmak üzere, Minsk ve Vitebsk il sınırları içerisinde 345,7 bin metre karelik 107 binası mevcuttur. 2005 yılında Hukuk Fakültesi, 2006 yılında ise 6882 metre kare alana sahip Spor Kompleksi tamamıyla yenilenmiştir.   

2007 yılında Belarus Devlet Üniversitesinin 16 Fakülte ve 3 Enstitüsünde 2677  eğitim elemanı görev almış bunlardan 315 Prof., 1223 Doç., 390 Dr. Ve 1609 öğretim elemanı  görev  almıştır.

2008 yılında üniversiteye 6100 yeni öğrenci alınmıştır. Bunlardan 4500 kişisi gündüzlü eğitim için değerleri ise ikinci öğretim için kabul edilmiştir.  En fazla talep Biyoloji fakültesine olmuş, bölümlerden ise en fazla talebi dizayn bölümü almıştır.

Belarus Devlet Üniversitesi 55 bölüm,  47 alanda uzmanlar ve Belarus Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Finans Bakanlığı, sanayi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ve aynı zamanda bir çok özel ve devlet sektörü  için 246  alanda uzmanlar yetiştirmektedir.

Üniversitede iki basamaklı bir eğitim uygulanmaktadır: Lisans ve Mastır. Eğitim süresince enformasyon teknolojileri oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır, bu ise uluslar arası eğitimin gerekliliklerinin takibini kolaylaştırmakta ve uluslar arası uzmanların yetişmesinde yeri tartışılamayacak değerde olan bilgi alış verişini sağlamaktadır. 

1921 yılında kurulan Üniversite kütüphanesi Belarus Cumhuriyeti yüksek öğretim kurumları içerisinde örnek   teşkil etmektedir. BGU kütüphanesi 44 devlet ve 12 özel yüksek öğretim kurumuna ait kütüphane arasındaki işbirliği ve çalışmasını koordine etmektedir.

BGU – Belarus Cumhuriyetinin en büyük Ar-Ge merkezi durumundadır. Bu bağlamda 63 teknik okul, 41 Ar-Ge laboratuarı,  25 öğrenciler için Ar-Ge laboratuarı mevcuttur. 2007 yılı itibarıyla bu merkezlerde çalışan bilim adamı sayısı 946 kişi olup bunlardan 400 kişi üniversite çalışanı 261 kişi ise kadrolu olarak çalışmaktadır.

2007 yılında okulun mali bütçesi 39 529,1 milyon ruble olmuştur. 30 302,9  milyon ruble devlet bütçesinden  (genel bütçenin 76,6% oluşturmaktadır). Üretilen 205 bilimsel proje kamu için kullanılmış ve 99 proje ise eğitim için kullanılmıştır. 2007 yılında 936  tür çalışma yapılmıştır. bunlardan 136 monografya, 50 bilimsel araştırma, 550 bilimsel ve eğitim kitabı, 5 647 makale, tez, 2 486 konferans tezi yayınlanmıştır. 2007 yılında  4 prof. Tezi, 54 Doç. Tezi verilmiştir. 62 uluslar arası, 24 ülkesel ve 27 üniversiteler arası olmak üzere 103 bilimsel ve pratik konferans, seminer ve toplantı düzenlenmiştir.

BGU'ya ait Spor Salonu ve Yurtların dış görünümü

 BGU uluslar arası arenadaki pozisyonunu gün geç tikçe güçlendirmektedir ve bu çerçevede bir çok fuara katılmış, katıldığı fuarlarda  BGU ya ait bir çok proje ödüllendirilmiş, 19 madalya ve 22 mansiyon almıştır.

2008 yılında 8. uluslar arası Moskova Bilim ve teknik fuarında 4 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanmıştır. Bunun dışında bio teknoloji alanında 1 altın olmak üzere 2 madalya ve 2 mansiyon ödülü kazanmıştır.

Bilim ve teknoloji alanında işbirliği yapmak üzere toplamda 130 ayrı anlaşma yapılmıştır. Bunlardan 29 anlaşma Avrupa ülkeleri üniversiteleriyledir. Bunların dışında Asya, Amerika ve Afrika ülkelerinden üniversitelerle de anlaşmalar yapılmıştır. Bu anlaşmalar BGU çalışanlar, öğrencileri ve Öğretmenlerine uluslar arası alanlarda iş birliği ve bilimsel çalışma inkanı tanımakta ve diğer üniversitelerle bir çok ortak çalışma yapılamktadır.

Belarus Devlet Üniversitesi aktif olarak Uluslar arası saygınlığı olan üniversitelerle yakın işbirliğine girmektedir ve öğrenci değişim programlarına katılmaktadır. BGU Avrasya üniversiteler Birliği kurucularındandır. Uluslar arası ilişkiler çerçevesinde aktif olarak ilişkilerini geliştirmektedir ve gerek öğrencileri gerekse öğretmen ve uzmanlarını sürekli olarak değişim ve gelişim çerçevesinde yurt dışına eğitime göndermektedir. Her yıl anlaşmalar çerçevesinde 1000 öğretmen, profesör ve öğrenci yurtdışına çalışmalar yapmak, konferans vermek ve değişik aktivitelere katılmak için gitmektedir.

İşbirliği yapmış olduğu üniversitelerle ortak projeler geliştirmektedir. Avrupa birliği eğitim geliştirme projeleri çerçevesinde birçok programa ortak olarak katılmakta ve projeler geliştirmektedir.

Batı, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle yakın ilişkiler içerisindedir. Orta doğu, Asya ve Afrika ülkelerinden üniversitelerle de yakın işbirliği bulunmaktadır ve Arapça, Çince ve Japonca dillerini öğrenen öğrencilerine daha fazla imkanlar sunmak için akademik değişim programlarına katılmaktadır. BGU öğrenci ve öğretim görevlileri aktif olarak INTAS, TEMPUS, FP5, PROON, MNTTS, VISBY, DAAD, IAESTE programlarına katılmaktadır.

Son yıllarda Türkiye’den öğrenciler yoğun rağbet göstermektedirler ve genel olarak; Filoloji, Uluslar Arası Turizm, Uluslar Arası İlişkiler, Ekonomi, Elektronik bölümlerini seçmektedirler.

  • RTD Yurtdışı eğitim
  • RTD Yurtdışı eğitim