Belarus Devlet Bilgi İşlem Üniversitesi

Belarus Devlet Bilgi İşlem Teknolojileri Üniversitesi

Belarus Devlet Bilgi İşlem Teknolojileri Üniversitesi 1964'de kurulmuştur. Belarus'un Bilgi İşlem, enformatik ve telekomünikasyon ağları bakımından en önde gelen üniversitesidir. Üniversitenin akademisyen kadrosunun büyük bir bölümü Amerika'daki New York Bilim Akademisi'nin üyesidirler. Bilgi İşlem Teknolojileri Üniversitesinin profesör ve doçentleri Amerika, Kanada, Almanya, Portekiz, İspanya, Çin, Polonya, Rusya v.b. ülkelerdeki üniversitelerde 'misafir öğretim görevlisi' olarak ders vermektedirler.

Yaklaşık 15 bin öğrencisi olan üniversitede, yaklaşık olarak 300 yabancı öğrenci okumaktadır. Bu yabancı öğrenciler başta Çin olmak üzere Uzakdoğu, Ortadoğu ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden öğrenciler eğitim almaktadırlar. Eğitim, birbirine yakın şehir merkezindeki 7 modern ve donanımlı kampüste verilmektedir. Bu modern kampüslerin yapımında sponsor olan PHILIPS, INTEL, IBM ve diğer Belarus şirketleri üniversiteyle işbirliği içinde olup öğrenim gören öğrencilerin hem staj hem de istihdamında büyük bir rol üstlenmektedir.

Türk öğrenciler tarafından son yıllarda tercih edilen bu üniversite, özellikle Bilgi İşlem Teknolojileri ve telekomünikasyon alanlarına ilgi duyan öğrenciler için en ideal üniversitedir. Ancak hazırlık fakültesinin 2. döneminde Rusçanın yanı sıra sayısal dersler (matematik ve fizik ) verilmekte, bu dersleri başarabilenler ilgi duyulan alanlarda okuma hakkı elde edebilmektedirler.

Hazırlık Fakültesi 1 Ekim'de eğitime başlamaktadır ve Haziran sonu itibarıyle eğitim tamamlanmaktadır. Daha sonra sınavlar yapılmakta ve başarılı olan öğrencilere eğitimlerini üniversitelerde devam edebilmelerini sağlayan belge verilmektedir. Hazırlık süresince, Rusça eğitiminin yanı sıra mesleki eğitim verilmektedir. Özellkle Bilgi işlem teknolojileri alanında okumak isteyen kişilerin Matematik, Fizik ve Bilgisayar alanlarında iyi bir bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle Matematik, Fizik ve Bilgisayar eğitimi yoğun olarak verilmektedir. 
Üniversite eğitim ücretleri her yıl değişebilmektedir. Bu nedenle ücretlerle alakalı olarak üniversitenin sitesinde veya yetkili organlarında yayınlamış oldukları fiyatlar geçerlidir. Aşağıdaki tabloda 2010 - 2011 eğitim - öğretim yılı bölüm ücretleri bulunmaktadır.  
Fakülteler:

 
Fakülte

Bölüm

 

Uzmanlaşma

 

Meslek

 

 

 

 

Bilgisayar ve Aygıt Tasarımı Fakültesi 
2200$

Elektronik optik

Elektronik işleme ve donatma

Elektronik makineler mühendisi

Teknik güvenlik sağlaması

Bilgilerin korumasının teknik çareleri

Elektromekanik mühendisi

Radyoelektronik çarelerin aygıt tasarımı ve yapımı

 

Radyoelektronik mühendisi

Tıp elektroniği

 

Radyoelektronik mühendisi

Elektronik hesap makineleri

Elektronik hesap yolları

Elektronik mühendisi

 

 

 

Bilgi Teknoloji ve Kontrol Fakültesi 
2500$

Bilginin otomatik biçimde işlenmesi

İnternet teknolojisi

Bilgi teknoloji mühendisi

Bilgi teknoloji ve kontrol

 

Bilgi teknoloji ve kontrol mühendisi

Yapay Zekâ

Akıllı yazılımlar

Sistem  mühendisi

Endüstri elektronik

Araçların elektroniği ve atom elektrik santralın bilgi teknoloji ve kontrolü

Radyoelektronik mühendisi

 

 

 

 

Radyoteknik ve Elektronik Fakültesi 
2200$

Radyoteknik

Dijital radyo haberleşme

Radyoelektronik mühendisi

Radyoelektronik sistemleri

 

Radyoelektronik bilgilerin koruması

 

Radyoenformatik

 

Radyoenformatik mühendisi

Mikro ve Nanoelektronik teknoloji ve sistemleri

 

Elektronik teknik mühendisi

Kuantum bilgi sistemleri

Nano ve moleküler elektroniği

Elektronik teknik mühendisi

 

 

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Fakültesi 
2500$

Elektronik hesap makinesi, sistemleri, ağları

Yerel bilgisayar ağı

Sistem teknisyen mühendisi

Bilgi teknolojinin yazılımı

Bankadaki bilgisayar sistemi

Mühendis-programcı

Enformatik

Mali sistemin bilgi teknolojisi

Matematikçi-sistem programcı

 

 

 

Komünikasyon Ağları Fakültesi 
2200$

Komünikasyon ağların çok kanallı sistem

 

Telekomünikasyon mühendisi

Radyo bağlantısı, radyo yayınları ve televizyon sistemleri

Haberleşme uydusu ve dijital televizyon

Telekomünikasyon ağları

Komünikasyon ağların yazılımı

Telekomünikasyondaki bilgi koruma

 

 

 

Mühendislik ve Ekonomi Fakültesi 
2200$

Ekonomi ve üretim örgülentisi

Ekonomi ve üretim örgülentişi

Ekonomi mühendisi

Pazarlama

Pazarlama elektron ticarette

Mühendis-pazarlama uzmanı

Bilgi sistemleri ve teknolojileri

Bilgi sistemleri ve teknolojileri

Mühendis-ekonomist-programcı