Amerika'da Eğitim

ABD’de Lise Sonrası Eğitim

Amerika Birleşik Devletleri’nde lise sonrası eğitim, orta öğretim ötesindeki tüm resmi eğitimi kapsamaktadır.

Amerika’daki yüksek öğrenim olanaklarını araştıran uluslararası öğrenciler için, lise öncesindeki eğitim tipik olarak aşağıdaki kategorilere ayrılır:

-          Önlisans

-          Lisans

-          Yüksek lisans eğitimi ( Mastır ve Doktora )

ABD Yüksek Öğrenim Derecesi Türleri

Önlisans

Önlisansa, 12 yıllık okul eğitimi bittikten sonra devam edilir. Bu programlar, genellikle ikili öğrenim yapan bölge üniversiteleri ya da iki senelik okullar tarafından sunulur. Bu programlar, lisans programlarına transfer olabilme imkanı sağlamak için oluşturulmuş özel teknik programlardan fen, tarih veya felsefe gibi yüksek bilimler derecelerine farklılık gösterebilir. Çoğu iki senelik kamu kolejlerinin dört yıllık enstitülerle geçiş anlaşmaları vardır.

Önlisans programı, genellikle muhasebe, işletme, fotoğrafcılık, iç dizayn ve benzeri gibi alanlarda iki yıllık niteliktedir.


Lisans ( B.A. )

Lisans eğitimine, 12 yıllık okul eğitimi başarılı bir şekilde bittikten sonra devam edilir. Kamu ve özel kolejlerde ve üniversitelerde ve aynı zamanda iki yıllık enstitülerde sunulur.

Bir lisans programının müfredatı genellikle dört genel eğitim alanından oluşur; ana dersler, yan dersler, genel eğitim dersleri ve seçmeli dersler. Program, tam zamanlı eğitimin 1 ve 2. yılında açık olan ve öğrencilere sayısız derece seçeneği sunan konu grupları içerisinde oldukça esnektir. Genellikle herhangi bir lisans programı başarılı bir şekilde dört yıl içerisinde bitirilebilir.

Yüksek Lisans ( Mastır ve Doktora )

Yüksek lisans eğitimine, Lisans ve/veya Mastır derecesini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra devam edilir. Mastır / Doktora eğitim programları genellikle üniversiteler ve araştırma enstitüleri tarafından sunulur.

Herhangi bir yüksek lisans programı, araştırma esaslı, ders esaslı olabilir veya her ikisinin birleşimi de olabilir. Genelde, bir mastır programı 1 ya da 2 tam zamanlı yılda başarılı bir şekilde bitirilebilir. Sosyal bilimler mastırı (M.A.) ve fen bilimleri mastır (M.S) dereceleri tipik olarak geleneksel sanatlar, bilim dalları ve beşeri bilim dallarında verilir. Fen Bilimleri Mastır (M.S.) derecesi çoğunlukla mühendislik, işletme ve eğitim gibi teknik alanlarda verilir.

Eğitimlerini belirli bir alanda daha da ileriye götürmek isteyen öğrenciler, doktora programları olan aynı zamanda Ph.D. olarak da adlandırılan daha uzmanlaşmış seviyede sürdürebilirler. Bir Ph.D. seviyesinin tamamlanması, araştırma alanı, bireysel beceri ve öğrencinin seçmiş olduğu teze bağlı olarak üç ve altı ay arasında zaman alabilir. Doktora seviyesi derecesi ya da P.h.D. ( Felsefe Doktorası ), akademik bilim dallarındaki en yüksek derecedir. Diğer bazı doktora dereceleri Ed.D. ( Eğitim Doktorası ), D.B.A.m.( İşletme Doktorası ) ve M.D. ( Tıp Doktorası )’dır.